Partner: Redovisning av sedlarna
S
Skrivet av Smartum Järjestelmät
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Redovisning av sedlarna

• Smartum Ab redovisar inkomna sedlar två gånger i veckan och betalningarna överförs genast till ert konto efter redovisningen. Vi överför sedlarnas värde minus serviceavgiften till det konto ni uppgett i Smartum-nättjänsten vid registreringen. Från redovisningen avdras avgifter enligt prislistan.

• I vårt system används standardreferensnumret 2464 vid redovisning. Om du vill ha ett eget referensnummer / meddelande för redovisningen ska du anteckna detta på det reserverade området för referensnummer på redovisningsblanketten.

• Sedlarnas giltighetstid: Efter att sedlarnas giltighetstid har löpt ut har partnern en månad på sig att skicka in de föråldrade sedlarna till Smartum. Efter detta redovisar vi inte längre föråldrade sedlar.

• Anmärkningar om redovisningarna ska göras inom 14 vardagar efter betalningsdagen.

Hantering och posting

• Lösgör sedlarna från varandra.

• Nita, limma eller tejpa inte ihop sedlarna. Lägg inte heller till någonting mellan sedlarna.

• Bunta ihop sedlarna åt samma håll och trä exempelvis ett gummiband runt bunten.

• Sedlarnas serienummer ska vara synliga.

• Kontrollera noggrant att du fyllt i rätt uppgifter på blanketten. Kontrollera även att du fyllt i kundnumret på blanketten. Personen som fyller i blanketten ansvarar för att uppgifterna på blanketten är riktiga.

• Om blanketten är ifylld på förhand ska du inte göra några anteckningar utanpå de förhandsifyllda uppgifterna. Om det finns felaktigheter i de förhandsifyllda uppgifterna ska du kontakta vår kundtjänst, så skickar vi dig en korrigerad blankett.

• Kryssa i rutan nere på blanketten, om du vill att vi ska skicka dig fler redovisningsblanketter.

• Skicka in den övre delen tillsammans med sedlarna, den undre delen behåller du själv.

• Använd endast blanketter du fått från Smartum eller skrivit ut på vår webbplats.

• Om ni tar emot både Smartum Motionssedeln och Smartum Motions- och kultursedeln, uppge på redovisningsblanketten antalet av respektive sedlar.

• Smartum ansvarar inte för försändelser som kommer bort och löser inte in försändelser som skiskas utan postavgift. Vi rekommenderar att använda ett rekommenderat brev eller insurerad postning på egen bekostnad. Här är e-postadress: asiakaspalvelu@smartum.fi.
Adressen är Smartum Oy Yrjönkatu, 11 B 00120 Helsinki.

Fick du svar på din fråga?