Partner: Mottagande av lunchsedlar
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Mottagande av Motions- och kultursedeln

Smartum Motionssedeln kan endast användas för betalning av en motionsprestation vid motionsställen som ingått ett avtal med Smartum Ab. Smartum Motionssedeln har alltid värdet 4,00€. Smartum Motions- och kultursedeln kan man betala tjänster som produceras av kultur- och motionsställen som ingått ett avtal med Smartum Ab. Smartum Motions- och kultursedeln har alltid värdet 5,00€. Det överskridande beloppet kan betalas med pengar / betalningskort eller så kan kunden använda flera sedlar vid ett och samma tillfälle. Rabattprodukter kan betalas med Smartum-sedlar.

Kontrollera att sedel är hel och äkta och att den inte har märkts som använd. En äkta sedel tryckt på vattenstämplat papper känns igen exempelvis på det löpande serienumret eller genom att hålla upp sedeln mot ljuset. Smartum redovisar endast äkta sedlar.

Kontrollera även sedelns giltighetstid, eftersom kunden inte kan använda föråldrade sedlar som betalningsmedel.

Mottagande av lunchsedlar

Smartum Lunchsedlar cirkulerar med olika eurobelopp och värdet är märkt på sedeln.

Man får inte fakturera tilläggsavgifter vid betalning med Smartum Lunchsedlar. Lunchsedlar kan inte bytas mot pengar och ingen växel ges för dessa betalningar. Den överskridande summan kan betalas med kontant eller på annat betalningssätt. I enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar kan kunden inte använda flera sedlar på en gång.

• Kontrollera att sedeln är hel och äkta och att den inte har märkts som använd. En äkta sedel tryckt på vattenstämplat papper känns igen exempelvis på det löpande serienumret eller genom att hålla upp sedeln mot ljuset. Smartum redovisar endast äkta sedlar.

• Kontrollera även sedelns giltighetstid, eftersom kunden inte kan använda föråldrade sedlar som betalningsmedel.

• Märk mottagna sedlar som använda genom att dra ett streck över eurobeloppet i det övre vänstra hörnet.

Fick du svar på din fråga?