Det är avgiftsfritt att ansluta sig till Smartum-nätverket. Du betalar betjäningsavgift endast för mottagna betalningar som gjorts med Smartum-betalningsmedel. Inga andra avgifter tillkommer!

Smartum tar ut en betjäningsavgift av sina partner antingen

  • i samband med sedelredovisning eller

  • i samband med efterfakturering som görs kvartalsvis (Smartum betalningskort, användningen slutade)

  • automatiskt vid mobil- och nätbetalningar.

*För Lunchsaldo gäller SmartumPay-mobilbetalning huvudsakliga som betalningssätten.

**För Motions- och kultursaldo gäller beroende på användningsställe Smartum mobilbetalning och nätbetalning som betalningssätt.

(Prislistan gäller tills vidare, priserna moms 0 %. Moms 24 % kommer att inkluderas till priserna från 1.1.2019 och framåt.)

Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Smartum har ingått ett femårigt samarbetsavtal om lunch-, motions- och kulturbetalningsmedel. Medlemsföretag i MaRa som hör till Smartums nätverk får ansenliga rabatter på Smartums betjäningsavgifter. Nedanstående priser förutsätter medlemskap i MaRa rf.

(Prislistan gäller tills vidare, priserna moms 0 %. Moms 24 % kommer att inkluderas till priserna från 1.1.2019 och framåt.)

Serviceavgifter för bank- och kreditkortsbetalningar via Stripe-betalningsförmedlingstjänsten: 2% + 0,40 € / transaktion

Hittade du svaret?