Alla samlingar
Smartum-partner
Rapportering
Partner: Granskning av rapportering i webbtjänsten
Partner: Granskning av rapportering i webbtjänsten
S
Skrivet av Smartum Järjestelmät
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I Smartums webbtjänst kan du lätt granska redovisningar som har betalats till ditt företag och ladda ner rapporter i form av Excel- och PDF-filer. Redovisningsrapporter hittar du i vår webbtjänst till vänster i huvudmenyn under rubriken ”Redovisningsrapport”. Du kan granska rapporter genom att använda rollen för avtalsansvarig eller redovisare. Om du har flera användarroller kan du byta rollen i rullgardinsmenyn till vänster. Välj den rätta kundrelationen och därefter syns de möjliga roller i menyn nedan. Efter att du har valt användarrollen klicka på rubriken ”Redovisningsrapport” till vänster i huvudmenyn.

Under rubriken ”Granska rapporten” under Redovisningsrapporter hittar du totalsumman som har redovisats till ert företag, fördelningen mellan betalningsmedel som har mottagits, enhetsspecifik information om totalsummor för redovisningar samt ett sammandrag över redovisningar för hela företaget. Du kan söka redovisningar enligt tidsperiod (date range), referensnummer (payment ref), enhet (venue), produktkod (product code) och redovisningsnummer (settlement ID). Sammandraget över redovisningar innehåller en specifikation över enheter och därigenom är det möjligt att granska redovisningar för olika enheter på en och samma rapport. Alla uppgifter kan laddas ner som Excel-tabeller genom att klicka på laddningssymbolen i övre högra hörnet som finns under alla delar.

Om du behöver uppgifter över redovisningar för ert företag till exempel för bokföring, välj först den tidsperiod och andra sökningskriterier du vill i övre högra hörnet. Efter att du har bestämt tidsperioden för granskning, laddar redskapet automatiskt redovisningsuppgifterna för den valda perioden. I den nedersta delen (Service Provider Billings general) kan du ladda ner uppgifter över redovisningar för hela företaget under den valda tidsperioden. Efter laddningen kan du öppna redovisningarna på din dator som en Excel-tabell. Filtrera uppgifterna i tabellen till den ordning du vill och du kan granska enhetsspecifika betalningsmedel som har redovisats samt se specificerade uppgifter om servicearvodes och mervärdesskattens andel av redovisningen.

Under rubriken ”Skriv ut PDF” under Redovisningsrapport kan du ladda ner redovisningar med de sökningskriterier du vill som en PDF-fil. Du kan söka redovisningar till rapporten enligt tidsperiod, produktkod, referensnummer, redovisningsnummer och enhet. Efter att du har valt de kriterier du vill, ladda ner filen genom att klicka ”Skriv ut PDF”.

Vi skickar dig en redovisningsberäkning över redovisningen per e-post även i fortsättningen. Om du vill granska enstaka betalningar, kan du granska dem i webbtjänsten under ”Debiteringshistorik”.

Fick du svar på din fråga?