Partner: Tips för mottagning
S
Skrivet av Smartum Järjestelmät
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Tack för att ni registrerat er som Smartum-partner och varmt välkomna med i vårt nätverk!

Vi har sammanställt några anvisningar och tips för mottagande och redovisning av Smartum-betalningsmedel

• Fäst de bifogade Smartum-dekalerna på dörren och kassan.

• Placera underlaget och hanteringsanvisningarna för Smartum-betalningsmedlen vid kassan.

• Kontrollera uppgifterna om ert enhet i Smartums sökning av användningsställen oma.smartum.fi. Vid behov kan du redigera uppgifterna i nättjänsten, som du fått användarkoderna till per e-post.

• Lägg till Smartum-logon på er webbplats. Logon hittar du på här.

Smartum Motionssedeln och Smartum Motions- och kultursedeln är skattefria förmåner som endast kan användas för att betala för motions- och kulturförmånstjänster. På kundens Smartum-konto laddas antingen Idrottsförmån som kan användas på motionsställen eller Idrotts- och kulturförmån som kan användas på motions- och kulturställen. Smartum Motions och Motions och kultur är personliga förmåner och kan således endast användas för eget bruk. Kontrollera kundens identitet vid behov. Betalningar som gjorts med Smartumbetalningsmedel kan inte bytas mot pengar och ingen växel ges för dessa betalningar. Det är inte tillåtet att debitera en tilläggsavgift av kunden vid betalning med Smartum-betalningsmedel. Kunden kan betala inköpet helt eller delvis med Smartum-betalningsmedel, dock högst till det saldo som finns på kontot.

Du kan följa upp betalningar med elektroniska Smartum-betalningsmedel i Smartum-nättjänsten, som du kan logga in i med koder som skickats per e-post.

Fick du svar på din fråga?