Partner: Redovisning av betalningarna
S
Skrivet av Smartum Järjestelmät
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Redovisning av SmartumPay och nätbetalningarna?

Smartum förmedlar betalningarna till ditt företags konto inom den period som du begär.
Minimigränsen för redovisning är 5 euro. Du kan redigera redovisningsdagarna och -gränsen i vår nättjänst.

I samband med varje redovisning får du en redovisningsberäkning till den e-postadress du meddelat. Redovisningarna och redovisningsberäkningarna anges alltid per enhet.

Du ser alla Smartum nätbetalningar genom att logga in i vår nättjänst som verksamhetsställets huvudanvändare. Betalningar finns under "Debiteringshistoria”.

Redovisning av sedlarna

• Smartum Oy redovisar inkomna sedlar två gånger i veckan och betalningarna överförs därefter genast till ert konto. Vi överför sedlarnas värde minus serviceavgiften till det konto ni uppgett i Smartum-nättjänsten vid registreringen. Från redovisningen avdras avgifter enligt prislistan.

• Vid redovisningen använder vårt system standardreferensnumret 2464. Om du vill ha ett eget referensnummer eller meddelande för redovisningen ska du anteckna detta på det reserverade området för referensnummer på redovisningsblanketten.

• Sedlarnas giltighetstid: Sedlarna förfaller på årets sista dag. Efter att sedlarnas giltighetstid har löpt ut har partnern en månad på sig att skicka in de förfallna sedlarna till Smartum. Sedlarna ska alltså anlända till vårt kontor senast den 31 januari följande år, ifall sedlarna förfallit på det föregående årets sista dag. Smartum redovisar inte förfallna sedlar efter den 31 januari.

• Anmärkningar om redovisningarna ska göras inom 14 vardagar efter betalningsdagen.

Läs mer här.

Fick du svar på din fråga?