Partner: Mottagande av Smartum betalningar
S
Skrivet av Smartum Järjestelmät
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Mottagande av SmartumPay betalningar

När en kund har gjort en betalning visar han eller hon upp kvittot på betalningen på mobiltelefonens skärm. Kontrollera på kvittot att den betalda summan samt verksamhetsställets namn och adress stämmer. Animationen på kvittot rör sig i 30 minuter efter utförd betalning. I det övre hörnet på kvittot ser du datum och klockslag för betalningen.

Genom att klicka på kvittot visas en gransningsvy, där du kan markera att betalningen har kontrollerats. Statusen för kvittot och granskningsvyn ändas till ”granskad”. På så sätt säkerställer du att kvittot används endast en gång för att lösa in en tjänst. Slå in betalningen i kassan med beloppet som anges på kvittot. Eventuellt överskott debiteras som vanligt med en annan betalningsmetod.

Om debiteringen är felaktig, kan du makulera den genom att logga in med dina användarkoder i Smartums nättjänst. Smartum förmedlar automatiskt mobilbetalningarna till ditt konto dagligen. Minimigränsen för redovisning är 40 euro. Från redovisningen avdras en betjäningsavgift enligt prislistan. Minimi/maximigränsen för redovisning kan redigeras i den egna Smartum-nättjänsten.

Mottagande av lunchsedlar

Smartum Lunchsedlar cirkulerar med olika eurobelopp. Värdet är märkt på sedeln. Läs mer här. Man får inte fakturera tilläggsavgifter vid betalning med Smartum Lunchsedlar. Lunchsedlar kan inte bytas mot pengar och ingen växel ges för dessa betalningar. Den överskridande summan kan betalas med kontant eller på annat betalningssätt. I enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar kan kunden inte använda flera sedlar på en gång.

Kontrollera att sedeln är hel och äkta och att den inte har märkts som använd. En äkta sedel tryckt på vattenstämplat papper känns igen exempelvis på det löpande serienumret eller genom att hålla upp sedeln mot ljuset. Smartum redovisar endast äkta sedlar.

Kontrollera även sedelns giltighetstid, eftersom kunden inte kan använda föråldrade sedlar som betalningsmedel.

Märk mottagna sedlar som använda genom att dra ett streck över eurobeloppet i det övre vänstra hörnet.

Mottagande av Motions- och kultursedeln

Smartum Motionssedeln kan endast användas för betalning av en motionsprestation vid motionsställen som ingått ett avtal med Smartum Ab. Smartum Motionssedeln har alltid värdet 4,00€. Smartum Motions- och kultursedeln kan man betala tjänster som produceras av kultur- och motionsställen som ingått ett avtal med Smartum Ab. Smartum Motions- och kultursedeln har alltid värdet 5,00€. Det överskridande beloppet kan betalas med pengar / betalningskort eller så kan kunden använda flera sedlar vid ett och samma tillfälle. Rabattprodukter kan betalas med Smartum-sedlar.

Kontrollera att sedel är hel och äkta och att den inte har märkts som använd. En äkta sedel tryckt på vattenstämplat papper känns igen exempelvis på det löpande serienumret eller genom att hålla upp sedeln mot ljuset. Smartum redovisar endast äkta sedlar.

Kontrollera även sedelns giltighetstid, eftersom kunden inte kan använda föråldrade sedlar som betalningsmedel.

Mottagande av SMS-betalningar

När kunden har genomfört betalningen via sms visar hen returmeddelandet som hen mottagit från betalningen, meddelandet fungerar som ett betalningskvitto.

Kontrollera kvittot

  • det inbetalda beloppet och enhetens information

  • betalarens namn

  • datum och tid för betalningen

  • numret som kvittot har skickats ifrån

Ange betalningen i kassan med det belopp som står på kvittot. Eventuella överskott debiteras som vanligt med en annan betalningsmetod.

Om betalningen är felaktig, kan du annullera den genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord i Smartums nättjänst. Smartum debiterar SMS-betalningar direkt till ditt konto. Återbetalning av en felaktig betalning är därför endast möjlig under samma dag som betalningen har skett.

Mottagande av nätbetalningar

Smartum läggas till som betalningssätt i nätbutiken parallellt med övriga nätbanksbetalningssätt. Läs mer.

Fick du svar på din fråga?